Facebook
Google+
Twitter
@KocsisMelitta1 Tweetjei
Flickr
Youtube
Pinterest
Blogger
Nyitvatartás: H-P: 10:00 - 18:00-ig, Szombat: 10:00 - 14:00-ig, Vasárnap: zárva | 1074 Budapest, Dohány u. 14.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az adatkezelő

 

Neve: BOHÉMIA BÚTOR KERESKEDELMI KFT.

Székhelye: 1161 Budapest, Ottó u. 40.

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-696422

E-mail címe: info@bohemiabutor.hu

Telefonszáma: +36-1/412-1174

Weboldal címe: bohemiabutor.hu, egyszerubutor.hu

Az adatok kezelésével kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a weboldalon általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés jogalapjairól, időtartalmáról, a kezelt adatok körének meghatározásáról, az adatokat megismerő személyek köréről, adattovábbításról és adatfeldolgozásról, az adatbiztonságról és a felhasználói jogokról és jogérvényesítési lehetőségekről.

 

A Felhasználó a Weboldalak használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez:

 

 • Regisztrálás

Az adatkezelés célja:

A weboldal használatával a regisztráláshoz a megrendelő neve, címe, telefonszáma és e-mail cím megadása szükséges.

Célja az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kommunikációt jelenti.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztrálás során megadott személyes adatokat 5 évig tároljuk, de bármikor lehetőség van az adatok törlését kérni.

 

 • Rendelés és számlázás

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelően számla kiállítása és megőrzési kötelezettség teljesítése.

A Felhasználó adatainak felvétele és tárolása elengendhetetlen, kizárólag a rendelés megerősítése, visszaigazolása, tájékoztatások elküldésének biztosítása érdekében történik.

Az adatkezelés időtartama:

A számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni a dokumentumokat. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulásának törlését kéri, a Szolgáltató az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján jogosult az Adatkezelő által megadott személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

 • Szállítás

Az adatkezelés célja:

Az áru szállítása esetében az adatkezelés célja, hogy a megrendelések teljesítése érdekében az írásban kötött szerződés alapján a Futárcég a Felhasználó számára kiszállítsa. Ehhez szükséges adatok a név, szállítási cím és telefonszám megadása.

Az adatkezelés időtartama:

A Futárcég a Felhasználó adatait a kiszállítás idejéig kezelheti, ezt követően törlésre kerül.

 

 • Ajánlatok, értesítések küldése

Az adatkezelés célja:

A Felhasználó által feltett kérdésekre válaszolni tudjunk írásban, az adatok kezeléséhez név, telefonszám, e-mail cím megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

Az ajánlatok, értesítések során megadott személyes adatokat 1 évig tároljuk, de bármikor lehetőség van az adatok törlését kérni.

 

 • Jótállási jegy érvényesítése

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő az általa értekesített termékekre 1 év jótállást vállal. Az Adatkezelő a jótállási jegy érvényesítéséhez szükséges adatokat, azaz név, cím, telefonszám, megvásárolt termék, vásárlás időpontját tárolja.

Az adatkezelés időtartama:

A jótállási jegy során megadott adatokat a jótállás időtartama lejártáig, azaz 1 évig tárolja.

 

Az Adatkezelő a fent megjelölt adatkezeléseket eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Amennyiben az Adatkezelő ettől eltérő adatkezelést kíván végezni, akkor a Felhasználónak előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés körülményeiről.

 

E-mail címek kezelése

Az Adatkezelőnek figyelmet kell fordítani az általa kezelt elektronikus levélcímek  felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelés teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

Kizárólag olyan e-mail címekre küldünk ki e-maileket, amely a regisztráció során a Felhasználó személyes adatainak megadásával erre engedélyt adott.

 

Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató által adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Fel kell tüntetni azon személyek körét, akik a cégen belül vagy esetleg azon kívül jogosultak az adatok megismerésére.

Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő, azaz Bohémia Bútor Kft. munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez szükséges.

A megrendelések teljesítése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (futárcég, könyvelő) vehet igénybe. Ilyen esetben az Adatkezelő adatkezelési  gyakorlatáért nem felelős.

Az áruszállítással kapcsolatos adatfeldolgozás a Futárcéggel és az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján történik, melynek során a Felhasználó neve, szállítási címe és telefonszám megadása szükséges. A Futárcég a Felhasználó adatait a kiszállítás idejéig kezelheti, ezt követően törlésre kerül.

Adattovábbítás: Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani.

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden biztonsági intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatait védje az adatok tárolása során.  A személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, megsemmisítése megelőzésére.

 

Felhasználói jogok

A Felhasználó az adatkezelés időtartalmán belül jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatai kezelésről. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait módosítsa. A Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére.

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjairól, időtartalmáról, továbbá kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha az adatkezelést törvény rendelte el,
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő köteles a tiltakozást:

 • a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja,
 • annak kérdésében döntést hozni,
 • döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

 

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette kérelmét,          az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a Felhasználó szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette kérelmét, akkor

 • a Felhasználó bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
 • panasszal a NAIH-hoz fordulhat.

 

        Elérhetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

COOKIE (Süti) használatával kapcsolatos kezelési tájékoztató

Cookie (süti) használatról: A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében.

A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k.

Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk. A cookie-k által egy honlap felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik számunkra, hogy adatokat gyűjtsünk felhasználóink viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott weboldalunkhoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg honlapunkon, mely funkciókat használta.

Személyes azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtünk, kivéve, ha azokat Ön önként adja meg. Az adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánkhoz használjuk fel. Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Hirdetésekkel kapcsolatos információk:

Külső szolgáltatók, amilyen a Google, cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, a felhasználónak a webhelyet érintő korábbi látogatásai alapján. A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket az Ön webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítsék meg a felhasználók számára. A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát, ha felkeresik a hirdetés leiratkozási oldalt. (Arra is lehetőség van, hogy a külső szolgáltatók cookie-használatáról való leiratkozáshoz a felhasználókat a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalára irányítja.) Ezen a webhelyen a Google szolgáltat fizetett hivatkozásokat, linkeket a weboldalra látogatóknak. A látogatók leiratkozhatnak a cookie-k némelyikéről (ha nem is mindegyikéről) a Network Advertising Initiative leiratkozási webhelyén: www.networkadvertising.org/managing.

Mi az a DoubleClick DART cookie?

A DoubleClick DART cookie-t a Google használja a partnereinek webhelyén megjelenő hirdetéseknél, például az AdSense hirdetéseket megjelenítő vagy a Google által jóváhagyott hirdetési hálózatokban részt vevő webhelyek hirdetéseinél. Ha a felhasználók ellátogatnak valamely partner webhelyére, és akár megtekintenek egy hirdetést, akár rá kattintanak egy hirdetésre, egy cookie kerülhet az adott végfelhasználó böngészőjébe. Az ilyen cookie-kból gyűjtött adatokat a rendszer arra használja fel, hogy segítse a megjelenítőket a hirdetések jobb kiszolgálásában és kezelésében webhelyeiken és az interneten

Általános Információk:

Jelen weboldal, ahol ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, szabályzatot, tájékoztatót olvassa a jelenlegi Felhasználó, (továbbiakban: weboldalunk, weboldal) oldalain és aloldalain megjelenő adatok, információk, feltételek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért felelősséget nem vállalunk. A weboldalunkon elhelyezett információkért, illetve a weboldalunkról elérhető további más tulajdonban lévő weboldalak információiért felelősséget nem vállalunk és nem ellenőrizzük a tartalmi helyességét, helyt-állóságát, illetve aktualitását.

A weboldalunk megtekintésével, letöltésével a látogató elfogadja a weboldalunkon elhelyezett adatvédelmi nyilatkozat feltételeit, meghatározott pontjait. Amennyiben nem ért egyet feltételeinkkel a weboldalt hagyja el és ne látogassa. A Weboldalunk teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalunk előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalunkon található képi, illetve írásos tartalom egésze, vagy csak egy részének bármely formában történő másolása, átruházása, terjesztése, reprodukció létrehozása. Ezenkívül a nyilvánosság számára elérhetővé tenni, nyomtatott formában tárolni, amennyiben a személyes használat mértékét meghaladja.

A weboldalunk, illetve annak tulajdonosa(i) olyan károkért nem tartozik, nem tartoznak felelősséggel, amelyek a weboldal használatával, hiányosságaival, hibáival, használhatatlanságával, rosszindulatú vírusok, tartalmak, adatátviteli hibáiból adódnak. Továbbá harmadik személy által publikált, információk, fájlok, irományok, nyomtatott anyagok, amelyek a weboldalunkkal kapcsolatban hozhatóak. A weboldalunkhoz, -ra, illetve a weboldal kapcsolati elérhetőségeire eljuttatott személyes adatokat csak kapcsolattartás céljából használjuk fel. Továbbá az Ön által engedélyezett weboldalunkon feltüntetett 3. személy részére juttatjuk el az ide látogató kérésére. Az adatvédelmi irányelvek felelőse a weboldal domain címének igénylője.

A weboldalunkra látogató felhasználó, elfogadja, hogy a weboldalon feltüntetett partnerek, linkek tulajdonosai felhasználhatják a személyes adatait üzletszerzés céljából. További tájékoztatás: Ip címét, és internetes elérhetőségeit a weboldalunk látogatása alkalmával a böngészőn keresztül tárolhatja a szerver kiszolgáló információ technológiai rendszere, különböző forgalmi, látogatottsági statisztikák készítése, rosszindulatú vírusok, tartalmak, támadások beazonosítása végett és az adatok feldolgozása céljából az adatfeldolgozó információ technológiai rendszer, vagy személy részére átadja.

 

 

 

 

 

 

×
×
×
×

 

 

Szállítási díjak

×

Szállítási díjak

Lapra szerelt termékek esetén

ÉRTÉKHATÁR HÁZHOZSZÁLLÍTÁSI DÍJ
           0 Ft-tól  -    20.000 Ft-ig 4 800 Ft
  20.001 Ft-tól  -    50.000 Ft-ig  6 900 Ft
  50.001 Ft-tól  -    80.000 Ft-ig 8 200 Ft
  80.001 Ft-tól  -  120.000 Ft-ig 9 600 Ft
120.001 Ft-tól  -  200.000 Ft-ig 12 000 Ft
200.001 Ft-tól  -  250.000 Ft-ig 17 000 Ft
250.001 Ft-tól  -  300.000 Ft-ig 20 000 Ft
300.001 Ft-tól  -  500.000 Ft-ig 25 000 Ft
Személyes átvétel XVI. kerületi raktárunkból -

 

 

Készre szerelt illetve kárpitos termékek esetén

ÉRTÉKHATÁR FUVARDÍJ
           0 Ft-tól  -     50.000 Ft-ig 5 500 Ft
   50.001 Ft-tól  -   100.000 Ft-ig Az áru értékének 15%-a
 100.001 Ft-tól  -   200.000 Ft-ig Az áru értékének 12%-a
        200.000 Ft érték felett Az áru értékének 10%-a
Személyes átvétel XVI. kerületi raktárunkból -

 

FONTOS!

Az ár tartalmazza az Áfá-t.

Házhozszállításnál minden esetben a szállítandó áru mennyisége és a szállítási helyszín szerint egyedi elbírálás alapján határozzuk meg az emeletre történő felszállítás díját.

Munkatársaink érkezéséről 1 munkanappal korábban telefonos megkeresés útján egyeztetünk a Címzetekkel.

A pontos szállítási díjakról, kérjük e-mailben vagy telefonon érdeklődjön.

Az ajándéktárgyaknál postai úton kérhető 30 kg-ig 2040 Ft.

Szerelés

Szakképzett partnereink vállalnak bútor összeszerelést.

×

 

×